Kombinované areály, věže, konstrukce pro radiokomunikace.
Veškerá výkresová dokumentace je zpracována v AutoCADu.

název firmy Cobra ateliér s.r.o.
registrace zapsána v OR vedeným Krajským obchodním soudem
  v Praze oddíl C, vložka 1505
sídlo firmy Fetrovská 6,160 00 Praha 6
kancelář Wuchterlova 321/4, 160 00 Praha 6, Dejvice
IČO 48035963
DIČ CZ48035963
tel 603179074, 603179075
e-mail info@coat.cz